Hava-Sen Yönetim Kurulu

Seçim Seçkin Koçak
Genel Başkan

Yönetim Kurulu

Ayşen Çorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Erkan İnanır
Genel Sekreter

S. Alp Evcil
Mali Sekreter

Necmi Tezcan
Teşkilatlanma Sekreteri

Mehmet Erol Kahraman
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Cevriye Özer Albayrak
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Hazar Ülkü
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu

Emin Başbuğ
Denetleme Kurulu Üyesi

Aslı Sönmez
Denetleme Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu

Mehmet Yücekul
Disiplin Kurulu Üyesi

Kutsal Önder
Disiplin Kurulu Üyesi

Ali İlker Erik
Disiplin Kurulu Üyesi