Hava-Sen Yönetim Kurulu

Seçim Seçkin Koçak
Genel Başkan

Yönetim Kurulu

Engin Aksüt
Genel Başkan Yardımcısı

Erkan İnanır
Genel Sekreter

S. Alp Evcil
Mali Sekreter

Necmi Tezcan
Teşkilatlanma Sekreteri

Cevriye Özer
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Erol Kahraman
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Gülçin Karal
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Adem Ergüvenç
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu

İlker Akiç
Denetleme Kurulu Üyesi

İdris Elmas
Denetleme Kurulu Üyesi

Ali İlker Erik
Denetleme Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu

Mehmet Yücekul
Disiplin Kurulu Üyesi

Kutsal Önder
Disiplin Kurulu Üyesi

Aslı Vural
Disiplin Kurulu Üyesi