VİZYONUMUZ

HAVA-SEN öncelikle emeğin en kutsal değer olduğunun bilincinde vizyona sahip bir sendikadır. Globalleşen dünyanın gereği gerek yurt içinde tüm sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ayrıca uluslararası platformdaki aynı kuruluşlarla kendini geliştirmek amaçlı işbirliklerini sürdürmekte, güçlendirmekte ve daha ileri aşamalara taşımayı vazgeçilmez bir görev bilmektedir.

Sendikamız; üyelerimizin ve tüm sivil havacılık çalışanlarının haklarını ,Türkiye ve dünyanın; genel, siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktürünü göz ardı etmeksizin korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarını gerek eğitim faaliyetleri ile gerek sosyal ve kültürel faaliyetler ile kesintiye uğratmadan sürdürmektedir.

Doğru bir duruş, tarafsız bir çizgi ve en önemlisi ait olduğu iş kolunda ciddi bir geçmiş ve  birikim ile HAVA-SEN bağımsız olarak mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

MİSYONUMUZ

HAVA-SEN, Anayasa ve Yasalar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf  devlet olarak bağlı bulunduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin  ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli tüm çalışmaları yapar. Bu amacı çerçevesinde kendi tüzüğü ile sahip olduğu yetkilerden başka tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanırken,

 • Çalışanın menfaatini korumak amaçlı toplu iş sözleşmesi için  teklifler hazırlar ve toplu görüşme çalışmalarına katılır veya  temsilci gönderir.
 • İşyerindeki uygulamaları izler toplu görüşme ve kanuna uygunsuz uygulamaları takip eder.
 • Yetki ve toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunur.
 • Bağlı bulunduğu iş koluna ait tüm panel, seminer, kurullar ve çalıştaylara katılır veya temsilci gönderir.
 • Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden ve bireysel iş sözleşmesinden kaynaklı doğan ihtilaflarda üyelerinin ve/veya mirasçılarının davalarını takip eder gerekirse hukuki destek/yardımda bulunur.
 • Daha verimli sonuç amaçlı araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularla ortak çalışmalar yapar.
 • Yürüdüğü bu yolda hedeflerine ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunarak üyeleri veya diğer katılımcıları ile bilgi alışverişinde bulunur.
 • Tüm sivil havacılık çalışanlarının hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikalarla görüşür toplantı davetlerine icabet eder.
 • Anayasa, mevzuat ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

DEĞERLERİMİZ

 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Şeffaf ve dürüstlükten ödün vermemek
 • Rekabette Adaletten şaşmamak
 • Yaratıcılık ve Mükemmeliyet
 • Eşitlik ve Güvenirlik
 • Çalışanların Memnuniyetini önemsemek
 • Bağlı bulunduğu iş kolunun gereği çalışanların ve herkesin yerel kültürüne saygılı olmak
 • Çevreye Duyarlı olmak
 • Sosyal Sorumluluk Bilincinde olmak