Hava-İş Genel Kurul Takvimi Açıklandı – 22 Ağustos 2017

Hava-İş’in 28. Olağan Genel Kurulu öncesi yönetime aday olan gruplar adaylıklarını açıklarken genel kurul takvimi de açıklandı. Hava-İş’ten şu açıklama yapıldı:

Değerli Üyelerimiz,

Sendikamızın 28.Olağan Genel Kurulu 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamazsa 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da genel merkez delegelerinin katılımıyla,

– Ankara Şubemizin 26. Olağan Genel Kurulu 30 Eylül 2017 tarihinde, çoğunluk sağlanamazsa 7 Ekim 2017 tarihinde şube delegelerinin katılımıyla,

– İzmir Şubemizin 16. Olağan Genel Kurulu 12 Eylül 2017 tarihinde, çoğunluk sağlanamazsa 21 Eylül 2017 tarihinde üyelerin katılımıyla,

– Antalya Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu 13 Eylül 2017 tarihinde, çoğunluk sağlanamazsa 24 Eylül 2017 tarihinde üyelerin katılımıyla,

– İstanbul Anadolu Yakası Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu 1 Ekim 2017 tarihinde, çoğunluk sağlanamazsa 8 Ekim 2017 tarihinde şube delegelerinin katılımıyla yapılacaktır.

Şubelere bağlı olmayan İstanbul işyerleri ile ilgili olarak delege seçimlerimiz 11 Eylül ile 6 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası Şubesi delege seçimleri 8-11 Eylül tarihlerinde yapılacaktır.

Şubelerin yetki ve sorumluluk alanları Ana Tüzük hükümlerine istinaden genişletilmiş olup;
– İç Anadolu Bölgesindeki, Karadeniz Bölgesindeki, Doğu Anadolu Bölgesindeki ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm işyerleri ve işletmeler Ankara Şubemize,
– Ege Bölgesindeki tüm işyerleri ve işletmeler İzmir Şubemize,
– Akdeniz Bölgesindeki tüm işyerleri ve işletmeler Antalya Şubemize,
– Marmara Bölgesinin Asya Yakasındaki tüm işyerleri ve işletmeler İstanbul Anadolu Yakası Şubemize bağlanmıştır.

Bu bölgelerdeki üyelerimiz, bağlı oldukları şubelerin genel kurulunda doğrudan veya delegeleri aracılığı ile temsil edileceklerdir. Bu değişikliğin iki esaslı nedeni bulunmaktadır: Birincisi, şubelerin çok dar bir alandan ve çok az üyeden sorumlu olmaları, üyelerin kendilerine 40-50 km. uzaklıktaki şubeye değil 500 km. uzaklıkta bulunan Genel Merkeze ulaşmalarını zorunlu kılıyordu. İkinci ve en önemli neden ise Sendikamızın toplam işyeri sayısının 300 ü geçmesidir. Bilindiği üzere Tüzüğümüz, Genel Merkez Genel Kurulunun 300 delege ile yapılmasını emretmektedir. Bu durumda ilk olarak her işyerine birer delegelik verilmesi Tüzüğümüz gereği zorunlu olduğu için 10.000 den fazla üyemizin bulunduğu Uçuş İşletme İşyerinin birkaç delege ile temsil edilmesi gerekecekti. Bu adaletsizliği gidermek ve temsilde adaleti sağlamak için mevcut tüzük hükümleri çerçevesinde yapılabilecek en ideal iyileştirmeyi Anadolu’daki işyerlerini şubelere bağlamakla gerçekleştirmiş olduk. Tüzük tadili sadece Genel Kurulda yapılabildiği için daha ideal bir düzenlemeyi ilk genel kurulumuzda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Delege seçimlerinin yapılacağı işyerlerinin belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sistemi olan E-Kamu kullanılmıştır ve bu şekilde SGK İşyeri kayıtlarına göre tüm üyelerin hangi iş yerlerinde oy kullanacakları, sistem tarafından belirlenmiştir. Sadece yurtdışında çalışan üyelerimiz, Ana Tüzüğümüzün amir hükümleri çerçevesinde yurtdışına çıkmadan önceki son işyerinde oy kullanacaktır. Yurtdışına tayin edilmeden önce çalıştığınız işyerinizde delege seçimlerine katılabilir, seçme ve seçilme haklarınızı kullanabilir, dilerseniz Genel Kurullarda sendika organlarına aday olabilirsiniz.

Tüm genel kurul ve seçim duyurularımıza; http://havais.org.tr/tr/genel_kurul_duyurulari/ web adresimizden ulaşabilirsiniz.

28. Olağan Genel Kurulumuza katılacak olan delegelerin belirleneceği Şube Genel Kurul ve Delege Seçimlerimizin yapılacağı işyerlerinin unvanları, delege seçimleri tarihleri ve saatleri http://havais.org.tr/tr/genel_kurul_duyurulari/ web adresimizden açıklanacaktır.
Gereği hususunu bilgilerinize arz ederiz.

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI
YÖNETİM KURULU

error: Tüm hakları saklıdır !!!