Hava-İş Pendik Şubesi’de RACON kesti – 23 Ağustos 2017

Onurlu üyelerimiz; Bağlı bulunduğunuz İst. Anadolu Yak. (Pendik) şubemize Genel merkez tarafından gönderilen ve henüz bugün tebliğ ettiğimiz Seçim üye listesindeki yazıya göre…

HAVA-İŞ PENDİK ŞUBESİ TARAFINDAN 22.08.2017’ de ÜYELERE GÖNDERİLEN SMS;

Değerli üyelerimiz; Sendika Genel merkezi tarafından dün sizlere gönderilen bildirimde özetle, Şubemiz 3. Olağan genel kurulunun 01 Ekim 2017 tarihinde, Çoğunluk sağlanamazsa 8 Ekim 2017 Tarihinde yapılacağı belirtilmiş olup, Ankara ve İst. Anadolu yak. (Pendik) Şubesinin delege seçimleri 08-11 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacağı ifade edilmiştir.

Onurlu üyelerimiz; Bağlı bulunduğunuz İst. Anadolu Yak. (Pendik) şubemize Genel merkez tarafından gönderilen ve henüz bugün tebliğ ettiğimiz Seçim üye listesindeki yazıya göre,
Gen. Merkez tarafından alınan 16 Haziran 2017 tarih ve 302 karar sayı numaralı kararı ile, Şubemiz yetki ve sorumluk sahasının, Ana tüzüğümüz Ek-1 4. Maddesinin açıkça ihlali anlamına gelen “Marmara bölgesini kapsayacak şekilde genişletildiği” anlaşılmakla birlikte, Konu yargıya intikal ettirilmiştir.

Kaldı ki, yetki ve sorumluluk sahamızdaki şube kongre ve delege seçimleri takvimini belirleme yetkisi şubemiz tüzel kişiliğine aittir.

Henüz şubemiz tüzel kişiliği kongre ve delege seçim kararı almadığı halde, Genel merkez tarafından sizlere bildirilen tarihler ana tüzüğümüze aykırıdır ve hukuki meşrutiyeti yoktur.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, Resmi olarak henüz bugün tebellüğ ettiğimiz seçim üye listesine göre, Yargı süreciyle paralel olarak Şubemiz Yön. Kurulu en kısa sürede seçim kararı alarak, Kongre tarihi ve işyerleri delege seçim tarihlerini sizlere ayrıca bildirilecektir.

Saygılarımızla, 22.08.2017

İst. Anadolu Yak. (Pendik) Şubesi Yön. Kurulu adına
Şb. Başkanı Sezgin UZUN

error: Tüm hakları saklıdır !!!