Havacılık İçin Sürdürülebilir Bir Geleceği Güvence Altına Almak

Pilot Bakış Açısıyla havacılık sektörünün sürdürülebilmesi için EuroCockpit tarafından yayınlanmış yazıya aşağıda linkten ulaşabilirsiniz.

Temel bağlantı sağlayan ve sosyo-ekonomik uyumu ve zamanında mal ve hizmet tedarikini destekleyen Avrupa altyapısı. Bu altyapı, daha geniş ekonominin omurgasının bir parçası olan bir kamu malıdır ve güvenli bir şekilde hava bağlantılı Avrupa açısından önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

Bu nedenlerden dolayı ECA, havacılığın “yeşil” çözümün bir parçası olması ve Avrupa’da güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek ulaşım sisteminin parçası olmak için şimdi temel oluşturması gerektiği konusunda kesin kanaattedir. (Google Translation)

Kaynak: EuroCockpit

PDF Doküman Linki: Securing A Sustainable Future For Aviation